תנאי שירות

תנאי שירות אלו חלים בין הרוכש (הלקוח) לבין נותן השירות (Devim)

להלן תנאי השירות, חובה לקרוא לפני השימוש בכל אחד משרותי החברה, אי ידיעת התנאים אינה פוטרת מאכיפתם.

* הסעיפים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך מתייחסים לשני המינים כאחד.

* Devim שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת ללא התראה מוקדמת, החברה ממליצה להתעדכן בתנאי השירות מעת לעת.

 

שירות לקוחות
מתחבר לנציג/ה..
מופעל על ידי Devim Robot ©