תנאי שימוש

להלן תנאי השירות, חובה לקרוא לפני השימוש בכל אחד משרותי החברה, אי ידיעת התנאים אינה פוטרת מאכיפתם.

* הסעיפים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך מתייחסים לשני המינים
כאחד.

1. תשלומים וחיובים
1.1 Devim תעדכן את הלקוח כ7 ימים לפני תפוגת שירות בחשבונו, באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות הודעת SMS על פי הפרטים המעודכנים בחשבון הלקוח וההגדרות שבחר הלקוח בחשבונו.
1.2 מחירי המוצרים והשירותים אותם אנו מספקים מוצגים באתרינו, ועשויים להשתנות מפעם לפעם לשיקול דעתינו, ללא כל התראה מראש.
1.3 Devim מתחייבת לפרטיות הלקוח ופרטי החיובים ואמצעי התשלום השמורים במערכת לא יועברו לאף גורם חיצוני אחר ללא אישור במפורש מהלקוח.
1.4 במקרים של עיכוב בתשלום עבור אחד מן השירותים השונים, אנו רשאים להקפיא את השירות בכל שלב עד אשר יסדיר הלקוח את התשלום.

1.5 במקרים בהם מתרחש עיכוב בתשלום העולה של 7 ימים ועל פי שיקול דעתינו - אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר את המינוי לאלתר יחד עם כל הנתונים האישיים וזאת ללא כל התראה מראש.
1.6 במידה והוגדר כרטיס אשראי בחשבון הלקוח, כברירל מחדל דרישות תשלום יחוייבו מכרטיס האשראי באופן אוטומטי, הלקוח יוכל לבחור לקבל התראה מספר ימים קודם לחיוב או לבטל את החיוב האוטומטי בכל שלב.

2. אספקת השירות
2.1 Devim מתחייבת לספק את השירות שנרכש תוך 2 ימי עסקים ממעמד התשלום וזאת בעבור השירותים הבאים: אחסון אתרים, ריסלרים, שרתים וירטואלים, חבילות SMS.
2.2 במקרה של עיכוב באספקת השירותים בהתאם לסעיף 2.1 יהיה רשאי הלקוח לדרוש לבטל את ההזמנה ולקבל את מלוא התשלום חזרה.

2.3 Devim מתחייבת לספק שרתים יעודיים בהתאם לזמינות במלאי וזאת עד 10 ימי עסקים ממועד התשלום, במקרה של איחור באספקת השירות תפצה Devim את הלקוח בדרך שהיא תראה לנכון.
2.4 זמן אספקה עבור שירותים אחרים אשר לא צויינו בתנאי השירות וזמן האספקה לא צויין במפורש בדפי האתר, יסופקו עד 10 ימי עסקים ממועד התשלום עבורם.

3. תוכן לא חוקי
3.1 העלאה או שימוש בכל תוכן המוגן בזכויות יוצרים על גבי כל אחד משרותים המוצעים ועל תשתיות Devim ללא אישור בעל הזכויות ו/או רשיון מתאים אסורה בהחלט ועשויה להוביל להקפאת השירותים ואף מחיקת הנתונים מיידית ללא כל התראה מראש.
3.2 תוכניות פריצה, תוכנות שאינן חוקיות או כל חומר אחר המזוהה עם כת השטן, אלילים, תוכנות פיראטיות, תכוניות לניטרול הגנות וסיסמאות בתוכנות וכל חומר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור לשימוש בכל אופן ובכל צורה על גבי אחד משרותים המוצעים ותשתיות Devim.
3.2 קבצים בעלי תוכן פוגעני, גזעני, תוכן העשוי לפגוע באופן ישיר בבעל עסק או אדם פרטי וכל חומר כזה או אחר עשוי להימחק ללא התראה מוקדמת, ועשוי להוביל להקפאת החשבון מיידית ללא כל התראה מראש.
3.3 Devim אינה מאפשרת שימוש בכל
חומר פונוגרפי מכל סוג שהוא על גבי אחד מן השירותים המוצעים, חשבון בו ימצא כל תוכן הקשור באופן ישיר או עקיף לחומרים מסוג זה עשוי להוביל להקפאת החשבון מיידית ללא כל התראה

4. גיבויים
4.1 Devim מספקת שירות גיבוי מקומי ללא עלות עבור שרותי אחסון אתרים וריסלרים בלבד.
4.2 Devim אינה מתחייבת לזמינות הגיבויים שיבוצעו עבור חבילות אחסון אתרים וריסלרים, וממליצה ללקוחותיה לדאוג באופן אישי לגיבוי הנתונים אחת לתקופה למחשבם האישי או לחילופין לרכוש שירות גיבוי חיצוני נלווה.
4.3 Devim אינה אחראית לכל אובדן או נזק שיגרם כתוצאה מפגם באחד או יותר מקבצי הגיבוי וממליצה ללקוח לשמור מפעם לפעם גיבוי מקומי במחשבו האישי, בין אם רכש שירות גיבוי יעודי ובין אם לאו.
4.3 לקוח שמתנתק מאחד או יותר משרותי Devim יהיה רשאי לקבל גישה אל גיבוי הנתונים עבור היום האחרון אשר השירות היה זמין, בתנאי שהודיע על כוונתו לא להמשיך לחדש את השירות עד 48 שעות ממועד תפוגת השירות, אך לא בהכרח יקבל גישה עצמאית לשירות.
*
* סעיף זה מתייחס עבור שרות אחסון אתרים וריסלרים. על שאר שרותי החברה, חלה אחריות בלעדית על הלקוח לשמור את המידע או הגיבויים שלו עצמאית לפני תום תקופת השירות.

5. מערכות / תוכנות וישומיים ללא רישיון
5.1 מערכת/תוכנה או ישום כלשהו שתימצא ללא רישיון באחד מן השירותים המוצעים אותו רכש הלקוח עשויה להוביל להקפאת השירות באופן מיידי ללא התראה מראש.
5.2 אתר שיועלה לאחד משרותי החברה המכיל עיצוב, תוכנה, תוסף או מרכיב ללא רשיון בתוקף או אישור מבעל זכויות היוצרים
עשוי להוביל להקפאת השירות באופן מיידי ללא התראה מראש.
5.3
במקרה של תלונה מספקית תוכנה / מערכת / עיצוב / תוסף אודות שימוש ללא רשיון, פרטי המקרה יועברו לבירור אל מול הלקוח, במידה והלקוח לא ישיב תוך 24 שעות או ימצא באופן ברור כי מתבצעת הפרה של תנאי השימוש, אנו נקפיא את השירות עד תום הלכי הבירור.

6. שימוש בשרתי דוא"ל, פרסומות דוא"ל/SPAM
6.1 Devim מספקת שירותי תיבות דוא"ל בסיסי יחד עם חבילות האחסון ו/או הריסלרים כפי שמצויין במפרט החבילה, השירות יתאפשר רק במידה ורשומות ה-DNS יוגדרו כהלכה על ידי הלקוח. במידה ויבחר הלקוח להשתמש בשירות DNS חיצוני, חלה חובה על הלקוח להגדיר כראוי את הרשומות הנדרשות לשליחה וקבלת דוא"ל באמצעות שרתי Devim.
6.2 . שירות הדוא"ל המוצע עם חבילות האחסון ו/או ריסלרים (כפי שמצויין במפרט החבילה) הינו שירות בסיסי המוגבל לשליחה של עד 25 הודעות דוא"ל בשעה, חל איסור להשתמש בשרתי Devim לשליחת דוא"ל המונית כגון קמפיינים, ניוזלטר וכדומה. Devim שומרת לעצמה את הזכות לחסום את שירות הדוא"ל עבור לקוח במידה ויתבצעו נסיונות חריגה ממגבלה וזאת ללא התראה מוקדמת.
6.3 חל איסור לשלוח הודעות דוא"ל לכתובות דוא"ל שלא אישרו קבלת דוא"ל מבעל האתר ו/או מי מטעמו באמצעות כל אחד מן השירותים המוצעים על ידי החברה.

6.4 במקרה שתתקבל תלונה על שליחת דואר זבל (ספאם) באמצעות אחד משירותי החברה, הנושא יועבר לבירור אל מול הלקוח ואף עשוי להוביל להקפאת השירות עד לטיפול בנושא.

6.5 Devim מספרת שירות דוא"ל בסיסי זה באמצעות שרתי דוא"ל מבוססי קוד פתוח באמצעות שרתי החברה, אין החברה מתחייבת לזמינות השירות ואינה אחראי לכל נזק שיגרם ללקוח המסתמך על שימוש בשירותי דוא"ל אלו.

7. תעבורת נתונים
7.1 Devim תאפשר ללקוח תעבורת נתונים בהתאם לפירוט המופיע בחבילות השונות באתר החברה, במידה ולא צויינה מגבלה כלשהי - ההגבלה תעמוד על נפח של 1TB לחודש בעבור אחסון אתרים וריסלרים, 20TB לחודש בעבור שרתים וירטואלים ועד 100TB לחודש בעבור שרתים יעודיים.
7.2 הגבלת התעבורה במוצרים והשירותים השונים המוצעים הינה לתקופה של כחודש ימים ותתאפס בכל תחילת חודש ללא תלות במועד רכישת השירות.
7.3 בקשה לחריגה מנפח התעבורה החודשי המוקצה לחבילה אותה רכש הלקוח תישקל באופן חד צדדי ובלעדי על ידי Devim.
7.4 במקרה בו החליטה החברה לאשר חריגה מנפח התעבורה, זו תתומחר בנפרד, ובהתאם להחלטת Devim באופן בלעדי.
7.5 ללקוח אשר ינצל את תשתיות Devim באופן חריג שאינו מוגדר כ"סביר" תינתן האפשרות לתשלום עבור החריגה, או לחילופין יוצע שדרוג לחבילה רחבה ומתאימה יותר או מעבר לשירות אחר התואם את דרישות הלקוח.

7.6
במידה ולקוח יסרב לשדרוג אל חבילה מתאימה כאמור בסעיך 7.5, תיהיה Devim רשאית להקפיא את השירות.
7.7 למען הסר ספק, לDevim שיקול דעת בלעדי להחליט מהו ניצול משאבים חריג בחשבון.

8. תוכנות ומערכות בשפות CGI / PHP / ASP / NodeJS / Ruby וכדומה
8.1 Devim תאפשר ללקוח שימוש בתוכניות או סקריפטים מסוג CGI / PHP / ASP / NodeJS / Ruby וכדומה בהתאם לסוג השירות או החבילה אותה רכש הלקוח.
8.2 Devim לא תאפשר ניצול מירבי של משאבי שרת (כאשר מדובר בשירות שיתופי ולא ייעודי), אשר עלול לפגוע או יפגע בתפקוד השרתים ו/או אתרי לקוחות אחרים, ושומרת לעצמה את הזכות להגביל חשבון שמהווה ניצול שכזה.
8.3 Devim לא תאפשר הפעלת תוכנות זדוניות או כל ישום כזה או אחר שעשוי להוות מפגע לגורמים אחרים או כאלו המהווים לניצול לרעה של תשתיות Devim.

9. מבצעים
9.1 ניתן לממש מספר מבצעים המוצעים על ידי Devim, אלה אם צוינה מגבלה אחרת בעת פרסום המבצע.
9.2 Devim רשאית להפסיק כל מבצע בכל שלב על פי שיקול דעתה הבלעדי.
9.3 Devim רשאית לשלול זכות של לקוח מהשתתפות במבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי.

10. השעיה/ביטול חשבון
10.1 Devim שומרת על הזכות להשעות/לבטל חשבון לקוח לפי שיקול דעתה הבלעדי.
10.2 במקרה של ביטול שירות החברה תספק התראה מראש ללקוח, ותינתן האפשרות להוריד את המידע האישי בהתאם לתנאי השירות למעט במקרים בהם מדובר בהפרה של אחד מתנאי השימוש.
10.3 הלקוח ראשי לבטל כל אחד מן השירותים המוצעים בכל שלב, אך אין אנו מתחייבים לספק החזר כספי כלשהו בגין יתרת תקופת השירות.
*
*שירותים הניתנים על ידי נותני שירות חיצונים כדוגמת שמות מתחם (דומיינים), תעודות SSL וכדומה אינם ניתנים לביטול לאחר אספקת השירות.

11. שיתוף פעולה עם שלטונות החוק
11.1 ידוע ומוסכם עלי כי Devim תשתף פעולה עם שלטונות החוק לצורך אכיפה ו/או בדיקת חשדות בדבר פעילויות בלתי חוקיות מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, העברה ו/או שימושים בלתי חוקיים בקניינים רוחניים, משלוח או העברת דואר אלקטרוני המכיל איומים בלתי חוקיים ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת מכל סוג שהוא.
11.2 בהתאם לאמור Devim שומרת לעצמה את הזכות להעביר מידע אישי ונתונים מכל סוג שהוא לשלטונות החוק
בהתאם לדרישתם ועל פי הקבוע בחוק.

12. שמות מתחם
12.1 כל שמות המתחם יסופקו עד 72 שעות מקבלת אישור התשלום וירכשו עבור הלקוח ואף יועברו לחשבון הלקוח על פי בקשתו.
12.2 Devim שומרת לעצמה את הזכות לרכוש את שם המתחם מכל ספקית שהיא תמצא לנכון ללא הודעה מראש ללקוח.

12.3 במידה וספק שמות המתחם ידרוש תשלום בעבור העברת שם המתחם לחשבון הלקוח, תשלום זה יחול במלואו על הלקוח.

13. הסרת אחריות.
13.1 על Devim לא תחול כל אחריות לנזק אם וכאשר ייגרם לנוטל כל אחד מן השירותים ומכל סיבה שהיא.
13.2 כמו כן, על Devim לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיקובים בשליחת המידע, ו/או הגעת מידע שלא ליעדו, ו/או כשל פנימי, ו/או טעויות אנוש של הלקוח.
13.2 Devim לא אחראית בשום דרך לאחוזי רציפות השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי החברה או בכל אחד ממחשבי החברה הקשורים עימה בפעילותה. הלקוח אחראי לגיבוי תמידי של הנתונים המצויים תחת חשבונו, גם במקרה שרכש שירות גיבוי.
13.3 Devim אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא.
13.4 Devim אינה אחראית לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות הלקוח הממוקמים על שרתי Devim, גם במקרה ורכש שירות אבטחה.
13.5 Devim אינה אחראית ללקוחותיה או לצד ג' כתוצאה מכל סיבה היכולה לפגוע בלקוח או בלקוחותיו בכל דרך.
13.6 Devim אינה אחראית על תוכן לא חוקי שהועלה על ידי לקוחותיה, אחריות על תוכן לא חוקי שהועלה לשרתי החברה מוטלת על הלקוח בלבד.
13.7 על Devim לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא, על מתן שירותי האינטרנט אותם היא מספקת, למרות שהיא תבצע כל שביכולתה לצורך הענקת שירותים על הצד הטוב ביותר ול- 99% זמינות שרתים ומעלה.

13. מדיניות החזרת שירותים בהתאם לחוק להגנת הצרכן במדינת ישראל
13.1 בכל תשלום אשר יקבל הלקוח את השירות/מוצר אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט.
13.2 היה ויבצע הלקוח תשלום בעבור רכישת מוצר/שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר, יזוכה הלקוח בעבור תשלום זה זיכוי מלא.
13.3 הלקוח רשאי לבטל עסקה עד 72 שעות מיום ביצוע התשלום ולקבל החזר כספי יחסי, למעט עמלת ביטול עסקה שתחול על הלקוח בהתאם להחלטת Devim הבלעדית.
13.4 הלקוח יהיה רשאי לבקש החזר כספי במידה והסיבה לביטול העסקה היא עקב תקלה/פגם כלשהו במוצר כתוצאה מכשל שמקורו ב-Devim שלא נמצא עבורו פיתרון תוך זמן סביר של כ72 שעות.

14. חשבון לקוח ב-Devim
14.1 בעת ההרשמה ל-Devim הינך מסכים לקבל הודעות פרסומיות אודות מבצעים כאלו ואחרים באמצעות דוא"ל, SMS או כל אמצעי תקשורת אחר שסופק בהליך ההרשמה.
14.2 Devim תעניק את להפסיק קבלת כל מידע פרסומי כזה או אחר בכל שלב באמצעות חשבון הלקוח באתר Devim.

15. מערכת ניטור אתרים
15.1 Devim אינה מתחייבת לדיוק המידע הנמסר ממערכת הניטור אותה היא מספקת.
15.2 Devim מציעה קבלת התראות באמצעות מייל/SMS במקרים בהם זוהתה תקלה, אך אינה מתחייבת לספק התראות אלו בכל שלב.
15.3 נכון ל1.11.2017 השירות מוצע ללא תשלום לכלל הלקוחות וללא תלות בשימוש בשאר שירותי Devim.
15.4 Devim שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השירות ואף לבטל את השירות בכל שלב ללא התראה מראש.
15.5 Devim שומרת לעצמה את הזכות לבצע שימוש בנתונים הנאספים באמצעות שירות הניטור על מנת להציע למשתמשים שירותים נוספים מעת לעת.

16. שירות הודעות SMS בתפוצה
16.1 חישוב אורך הודעות טקסט מתבצע על פי מגבלות הטכנלוגיות של השירות, כאשר אורך הודעה אחת מקסימלית בעברית (ו/או כל שפה שאינה אנגלית) הינה עד 70 תווים, כאשר אורך ההודעה ארוך מ70 תווים, ההודעה תפוצל ותחושב לפי 67 תווים לכל הודעה.
16.2 לא ניתן לבטל שליחת הודעה שכבר בוצעה בשום שלב, גם אם תתגלה טעות בתוכן ההודעה/נמען/מספר השולח האחריות בגין החיוב על חשבון הלקוח בלבד.
16.3 הודעות שלא הגיעו ליעדן עקב מספר שגוי/מכשיר לא תומך או כל סיבה כזו או אחרת הינה באחריות הלקוח בלבד והחיוב יתבצע גם אם ההודעה לא נמסרה ליעד בהצלחה.
16.4 אין אנו אחראים על עיקוב בהגעת ההודעה ליעד מכל סיבה שהיא.
16.5 על הלקוח תחול אחריות בלעדית על תוכן ההודעות והנמענים, מידע זה לא יועבר לאף גורם צד שלישי מצד ללא אישור מפורש מצד הלקוח.
16.6 במקרה בו יתקבל דיווח על הודעות ספאם הנשלחות באמצעות השירות, Devim תשקול להשעות ואף לבטל לחלוטין את השירות עבור אותו לקוח ללא החזר כספי ותעביר את המידע לשלטונות החוק במידת הצורך.

17. שרתים ואחסון מוגן DDOS
17.1 Devim מתחייבת לספק הגנות DDOS בעבור שירותים עבורן צויין כי שירות מסוג זה יסופק.
17.2 Devim מתחייבת לספק את מיטב ההגנות עבור הלקוח, אך אינה מתחייבת ל100% הגנה בשום שלב.

18. תעודות SSL
18.1 תעודות SSL חוקיות בסיסיות יסופקו ללא תשלום לרוכשים כל אחת מהשירותים הנתמכים בכך, למרות האמור Devim שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט שלא לספק תעודות אלו בכל שלב.
18.2 תעודות ה-SSL המוצעות ללא תשלום יונפקו על ידי Lets Encrypt בלבד, ללקוח לא תיהיה כל טענה או דרישה בעניין זה.

19. שרתים יעודיים ושרתים וירטואלים
19.1 כל השרתים הוירטואלים והשרתים היעודיים המסופקים על ידי Devim כוללים שרות ניהול בסיסי ללא תשלום נוסף, שרות הניהול כולל ביצוע התקנות בסיסיות, טיפול בתקלות, עדכוני תוכנה וכדומה.
19.2 כחלק משרותי הניהול הכלולים בחבילות השרתים הוירטואלים והיעודיים, ניתנת ללקוח אפשרות לפתוח עד 3 קריאות שירות בחודש עבור "בקשות מיוחדות" כדוגמה ביצוע התקנה של תוספים/שינוי מרכיבי תוכנה/סיוע באיתור תקלה באתר/מערכת של הלקוח וכדומה.
19.3 כל "בקשה מיוחדת" מעבר לכלולות בחבילה שנרכשה, עלולות לגרור חיוב נוסף על פי שיקול דעתה הבלעדי של Devim.
19.4 טיפול בתקלות הנובעות כתוצאה מתפעול שגוי מצד הלקוח/נסיון התקנה/עדכון/שינוי על ידי הלקוח אינם באחריות Devim ועבור תיקון תקלות מסוג זה יתכן חיוב נוסף.
19.5 חבילות בהן צויין כי יסופק פאנל ניהול ברשיון ללא תשלום, Devim תבצע את התקנת הפאנל בהתאם לדרישות הלקוח, הרשיון שיסופק עבור פאנל ניהול Plesk הינו "Web Admin" הניתן לשדרוג בתוספת תשלום.
19.6 Devim שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לחדול מלספק את הרשיון עבור פאנל הניהול בכל שלב בהתראה מראש ללקוח של שבוע ימים, וללקוח תינתן אפשרות לרכוש רשיון בתשלום נוסף, או לספק רשיון עצמאי עבור השימוש בפאנל.
19.7 במקרה של שינויים בתמחור רשיונות שימוש בפאנלים השונים (Plesk/Directadmin/Cpanel וכדומה), אנו נעדכן את הלקוח כחודש ימים אודות השינויים הצפויים ויתאפשר ללקוח לבטל את הרשיון במידת הצורך.

20. תוכנית שותפים
20.1 היתרה המינימלית שעל המשתמש לצבור על מנת לבצע שימוש ברווחים ולמשוך את היתרה לחשבונו, על החשבון לצבור יתרה העומדת על 50 שקלים לפחות, בהיעדר הגעה ליעד זה לא יהיה ניתן לבצע כל שימוש בכספים שנצברו בחשבון.
20.2 את היתרה ניתן למשוך כזיכוי "נקודות" בחשבון בשווי הרווחים שנצברו, או בהעברה לחשבון הבנק/חשבון PayPal של הלקוח כנגד הצגת קבלה/חשבונית עבור התשלום.
20.3 Devim שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לפסול כל תשלום עבור לקוח אם כי יעלה חשד למרמה/זיוף/ניצול לרעה של נוטלי השירותים אותם אנו מציעים.

* Devim שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת ללא התראה מוקדמת, החברה ממליצה להתעדכן בתנאי השירות מעת לעת.
* Devim שומרת לה את הזכות לדחות לקוח על פי שיקול דעתה בכל שלב, לקוח בשירות פעיל שידחה יקבל התראה על הדחיה מראש.

 

 

שירות לקוחות
מתחבר לנציג/ה..
מופעל על ידי Devim Robot ©