מדריך חיבור כונן גיבוי לWindowsהיכנס למחשב, ולחץ על Map network drive (מודגש באדום)


במסך זה נתבקש להזין את הפרטים של חשבון הגיבוי שלנו,
Drive - מציין את אות הכונן שיופיע במחשב שלנו (כמו דיסק קשיח רגיל)
Folder - כאן עלינו להזין את שם המתחם של חשבון הגיבוי שלנו בפורמט הבא:
//uXXXXXXX.your-storagebox.de/backup

כמו כן, יש לסמן את שני תיבות הבחירה, ולסיום ללחוץ על כפתור הסיום (Finish)
 

בשלב זה תתבקשו להזין את שם המשתמש והסיסמא לחשבון הגיבוי שלכם, עליכם להזין את הפרטים כפי שמופיעים בחשבון שלכם, לסמן את תיבת הבחירה "Remember my credentials" ולאשר את הפעולה.

במידה וכל הפרטים שהוזנו תקינים, הכונן כעת יופיע במחשב שלכם וכל קובץ שיועלה לכונן זה יגובה בחשבון הגיבוי המרוחק שלכם.
שירות לקוחות
מתחבר לנציג/ה..
מופעל על ידי Devim Robot ©